FANDOM


local fonts = {
  ['vinque'] = {
    ["0"] = {
      ["black"] = "Vinque-0.png",
      ["white"] = "Vinque-0-white.png"
    },
    ["1"] = {
      ["black"] = "Vinque-1.png",
      ["white"] = "Vinque-1-white.png"
    },
    ["2"] = {
      ["black"] = "Vinque-2.png",
      ["white"] = "Vinque-2-white.png"
    },
    ["3"] = {
      ["black"] = "Vinque-3.png",
      ["white"] = "Vinque-3-white.png"
    },
    ["4"] = {
      ["black"] = "Vinque-4.png",
      ["white"] = "Vinque-4-white.png"
    },
    ["5"] = {
      ["black"] = "Vinque-5.png",
      ["white"] = "Vinque-5-white.png"
    },
    ["6"] = {
      ["black"] = "Vinque-6.png",
      ["white"] = "Vinque-6-white.png"
    },
    ["7"] = {
      ["black"] = "Vinque-7.png",
      ["white"] = "Vinque-7-white.png"
    },
    ["8"] = {
      ["black"] = "Vinque-8.png",
      ["white"] = "Vinque-8-white.png"
    },
    ["9"] = {
      ["black"] = "Vinque-9.png",
      ["white"] = "Vinque-9-white.png"
    },
    ["a"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-a.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-a-white.png"
    },
    ["b"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-b.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-b-white.png"
    },
    ["c"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-c.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-c-white.png"
    },
    ["d"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-d.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-d-white.png"
    },
    ["e"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-e.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-e-white.png"
    },
    ["f"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-f.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-f-white.png"
    },
    ["g"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-g.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-g-white.png"
    },
    ["h"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-h.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-h-white.png"
    },
    ["i"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-i.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-i-white.png"
    },
    ["j"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-j.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-j-white.png"
    },
    ["k"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-k.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-k-white.png"
    },
    ["l"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-l.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-l-white.png"
    },
    ["m"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-m.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-m-white.png"
    },
    ["n"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-n.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-n-white.png"
    },
    ["o"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-o.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-o-white.png"
    },
    ["p"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-p.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-p-white.png"
    },
    ["q"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-q.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-q-white.png"
    },
    ["r"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-r.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-r-white.png"
    },
    ["s"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-s.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-s-white.png"
    },
    ["t"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-t.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-t-white.png"
    },
    ["u"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-u.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-u-white.png"
    },
    ["v"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-v.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-v-white.png"
    },
    ["w"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-w.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-w-white.png"
    },
    ["x"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-x.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-x-white.png"
    },
    ["y"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-y.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-y-white.png"
    },
    ["z"] = {
      ["black"] = "Vinque-lowercase-z.png",
      ["white"] = "Vinque-lowercase-z-white.png"
    },
    ["A"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-a.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-a-white.png"
    },
    ["B"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-b.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-b-white.png"
    },
    ["C"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-c.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-c-white.png"
    },
    ["D"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-d.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-d-white.png"
    },
    ["E"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-e.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-e-white.png"
    },
    ["F"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-f.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-f-white.png"
    },
    ["G"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-g.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-g-white.png"
    },
    ["H"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-h.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-h-white.png"
    },
    ["I"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-i.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-i-white.png"
    },
    ["J"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-j.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-j-white.png"
    },
    ["K"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-k.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-k-white.png"
    },
    ["L"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-l.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-l-white.png"
    },
    ["M"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-m.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-m-white.png"
    },
    ["N"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-n.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-n-white.png"
    },
    ["O"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-o.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-o-white.png"
    },
    ["P"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-p.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-p-white.png"
    },
    ["Q"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-q.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-q-white.png"
    },
    ["R"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-r.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-r-white.png"
    },
    ["S"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-s.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-s-white.png"
    },
    ["T"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-t.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-t-white.png"
    },
    ["U"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-u.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-u-white.png"
    },
    ["V"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-v.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-v-white.png"
    },
    ["W"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-w.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-w-white.png"
    },
    ["X"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-x.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-x-white.png"
    },
    ["Y"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-y.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-y-white.png"
    },
    ["Z"] = {
      ["black"] = "Vinque-uppercase-z.png",
      ["white"] = "Vinque-uppercase-z-white.png"
    },
    ["&"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-and.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-and.png"
    },
    ["`"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-apostroph.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-apostroph-white.png"
    },
    ["~"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-approx.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-approx-white.png"
    },
    ["*"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-asteriks.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-asteriks-white.png"
    },
    ["@"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-at.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-at-white.png"
    },
    [","] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-comma.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-comma-white.png"
    },
    ["^"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-dash.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-dash-white.png"
    },
    ["$"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-dollar.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-dollar-white.png"
    },
    ["."] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-dot.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-dot-white.png"
    },
    ["="] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-equals.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-equals-white.png"
    },
    ["!"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-exclam.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-exclam-white.png"
    },
    ["#"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-hash.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-hash-white.png"
    },
    ["<"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-left-angle-bracket.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-left-angle-bracket-white.png"
    },
    [">"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-right-angle-bracket.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-right-angle-bracket-white.png"
    },
    ["{"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-left-brace.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-left-brace-white.png"
    },
    ["}"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-right-brace.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-right-brace-white.png"
    },
    ["("] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-left-parenthese.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-left-parenthese-white.png"
    },
    [")"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-right-parenthese.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-right-parenthese-white.png"
    },
    ["\\"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-left-slash.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-left-slash-white.png"
    },
    ["/"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-right-slash.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-right-slash-white.png"
    },
    ["["] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-right-square-bracket.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-right-square-bracket-white.png"
    },
    ["]"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-left-square-bracket.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-left-square-bracket-white.png"
    },
    ["-"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-minus.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-minus-white.png"
    },
    ["%"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-percent.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-percent-white.png"
    },
    ["|"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-pipe.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-pipe-white.png"
    },
    ["+"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-plus.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-plus-white.png"
    },
    ["?"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-question.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-question-white.png"
    },
    ["\""] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-quote.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-quote-white.png"
    },
    ["_"] = {
      ["black"] = "Vinque-sign-underscore.png",
      ["white"] = "Vinque-sign-underscore-white.png"
    }, 
  }
}
 
return fonts

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.